سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی و گفتار درمانی تبریز
تبریز
دکتر محمد رهبر
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
بلوار آزادی - کلینیک شیخ الرئیس
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر رضا نبی اللهی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
باغشمال - به طرف 17 شهریور - ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فاروق نایبی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان 17 شهریور جدید ـ برج سینا ـ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سیدعلی مدینه ای
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فاطمه حمدی پور
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
آذربایجان شرقی - تبریز- اول خ طالق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر عبدالوهاب مقدم دیزج هریک
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
چهارراه باغ شمال
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر بابک کلاهی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
آذربایجان شرقی - تبریز- خ آزادی- ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر یعقوب عبدوی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر خلیل ملکی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکترحسن حسنی دهخوارقانی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
تبریز-17 شهریور جدید-روبروی آموزش …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر اسمعیل محمدی پاینده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی