سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی در تبریز
تبریز
دکتر یوسف بافنده تیز
فوق تخصص گوارش و کبد
17‌شهریورجدید،‌ساختمان‌پزشکان‌ذکری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سید محمد بقایی اسکویی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان‌17‌شهریورجدید‌-‌تقاطع‌چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ماندانا رفیعی
فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان
خیابان‌آزادی‌-‌سه‌راهی‌گلگشت‌- ‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مسعود شیر محمدی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
بیمارستان‌امام‌رضا‌(ع)‌-‌بخش‌آندوس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر عباس یزدان بد
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
میدان‌سرچشمه،‌پشت‌مسجد‌سرچشمه
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
گوارش و کبد
خ‌صفائیه‌ک‌25پ‌11
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمد بقائی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌17…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر هومن هوشنگی
گوارش و کبد
خ‌امام‌روبروی‌بانک‌ملی‌سرپرستی‌پ‌73
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سعید یزدانی آشتیانی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
م‌سعیدی‌ابتدای‌امام‌ساختمان‌نخل
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فیروز کیمیا
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان‌تربیت،‌بن‌بست‌صولتی
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر زین العابدین ابراهیم زاده
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
چهار‌راه‌باغشمال‌-‌ساختمان‌آپادانا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سیدیعقوب مؤدب
دکترای حرفه ای پزشکی
خیابان‌دانشگاه‌-‌روبروی‌سازمان‌مرک…
امکان ثبت نوبت تلفنی