سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی تبریز
تبریز
دکتر موسی الهیارقصبه
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آذربایجان شرقی - تبریز - چهارراه ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ابوالفضل پورحسن مرزرود
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آذربایجان شرقی - تبریز- خ آزادی-سه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حسین پهلوان زاده
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان امام - جنب دبیرستان طالقانی
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر اسماعیل مقدس پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- چه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر امیدعلی قرداشخانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17 ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ناصر محمدزاده
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آذربایجان شرقی - تبریز- چهارراه آب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر بهروز نقیلی حکم آبادی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آذربایجان شرقی - تبریز- پاستورجدید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فرهاد احمدپور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- شر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر اکبر مصحفی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر میرمحمد هاشمی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر علی عباسی باویل
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-17ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سید محمدرضاشکراللهی
عفونی
45متری عمار یاسر
امکان ثبت نوبت تلفنی