سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) قم
قم
دکتر مهناز سلیمانی چترودی
متخصص آسیب شناسی
خ 45متری عماریاسر آزمایشگاه مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر فریبا رضائی
متخصص آسیب شناسی
بلوارامین خ 7 پ 15 آزمایشگاه ایران
امکان ثبت نوبت تلفنی