سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) رشت
رشت
دکتر محمد نجفی آشتیانی
متخصص آسیب شناسی
خ امام خمینی- روبروی کارخانه آردکو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر مهرداد معنوی
متخصص آسیب شناسی
خ مطهری جنب بانک تجارت پ 337
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر فاطمه شادمهر
متخصص آسیب شناسی
خیابان حافظ - جنب پیتزا شهر شب - آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر آرمان مازوجی
متخصص آسیب شناسی
خیابان امام خمینی آزمایشگاه رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر بابک نیاکان
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
میدان شهرداری، خیابان امام خمینی، …
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر صبا هدا
متخصص آسیب شناسی
خ امام خمینی -روبروی آردکوبی - کوچ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر علیرضا مهرورز
متخصص آسیب شناسی
خ امام خمینی آزمایشگاه دکترفدایی
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر احمد ذیگلری
متخصص آسیب شناسی
طبق آخرین اطلاعات ما ، این پزشک گر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر زینت آقازاده
متخصص آسیب شناسی
خ مطهری آزمایشگاه پاتوبیولوژی گیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر عبداله رهبرنیکوکار
متخصص آسیب شناسی
چهارراه میکاییل خ حافظ جنب داروخان…
امکان ثبت نوبت تلفنی